facebook
เจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีคุณภัคพล งามลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโยลันดาในฟิลิปปินส์ (13 พฤศจิกายน 2556)

ดีลมหาเศรษฐีไทยโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์เป็นผู้นำ

เบื้องหลังดีล ''มหาเศรษฐีไทย'' รุมเมกะโปรเจ็กต์รถไฟความเร็วสูง ขณะที่ "บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์" ธุรกิจของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ มี "ภัคพล งามลักษณ์" ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเป็นผู้นำ

ธนินท์ เจียรวนนท์และภัคพล งามลักษณ์ลงนามถวายพระพร

ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภริยา รวมทั้งคุณภัคพล งามลักษณ์ และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบร