facebook
เจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีคุณภัคพล งามลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโยลันดาในฟิลิปปินส์ (13 พฤศจิกายน 2556)

ดีลมหาเศรษฐีไทยโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์เป็นผู้นำ

เบื้องหลังดีล ''มหาเศรษฐีไทย'' รุมเมกะโปรเจ็กต์รถไฟความเร็วสูง ขณะที่ "บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์" ธุรกิจของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ มี "ภัคพล งามลักษณ์" ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเป็นผู้นำ