facebook
เจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด โดยมีคุณภัคพล งามลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เป็นตัวแทนบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโยลันดาในฟิลิปปินส์ (13 พฤศจิกายน 2556)

คุณภัคพล งามลักษณ์และคณะเข้าเฝ้าฯ ถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณภัคพล งามลักษณ์ และคณะเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง

ดีลมหาเศรษฐีไทยโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ภัคพล งามลักษณ์เป็นผู้นำ

เบื้องหลังดีล ''มหาเศรษฐีไทย'' รุมเมกะโปรเจ็กต์รถไฟความเร็วสูง ขณะที่ "บมจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์" ธุรกิจของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ มี "ภัคพล งามลักษณ์" ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการเป็นผู้นำ

คุณภัคพล งามลักษณ์และคณะเข้าเฝ้าฯ ถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯให้ ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ คุณภัคพล งามลักษณ์ และคณะเข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายโรงสีข้าวตัวอย่าง