facebook
ประธานธนินท์และภัคพล งามลักษณ์ทูลเกล้าฯลงนามถวายพระพร

ท่านประธานธนินท์ คุณภัคพล งามลักษณ์ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ทูลเกล้าฯถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ท่านประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ คุณภัคพล งามลักษณ์และประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ รองประธานกรรมก...

ศุภชัย เจียรวนนท์และภัคพล งามลักษณ์ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ พร้อมด้วยคุณภัคพล งามลักษณ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “ราชภักดิ์ ไบค์ แอนด์ คอนเสิร์ต แทนคุณแผ่นดิน”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดย คุณศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธา...

ธนินท์ เจียรวนนท์รวมทั้งภัคพล งามลักษณ์ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ พร้อมด้วยครอบครัวรวมทั้งคุณภัคพล งามลักษณ์ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 19 เมษายน 2562 : ท่านประธานอาวุโสธนินท์ เจียรวนนท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภริยา  พร้อมด้วยครอบครัวรวมทั้งคุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจร...

คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก

คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก ในฐานะผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

23 มกราคม 2561 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ อำเภอแม่ริม และอำเภอเชียงดาว ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า...

งานThailand Industry Expo 2015ซึ่งคุณภัคพล งามลักษณ์เข้าร่วม

คุณภัคพล งามลักษณ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015

คุณภัคพล งามลักษณ์ ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015 "มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี" โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมน...