facebook

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ซึ่งคุณภัคพล งามลักษณ์ เป็นตัวแทนสนับสนุนสร้างสนามเด็กเล่นศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

Published on Aug 14, 2018

นายภัคพล งามลักษณ์  (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  จำกัด เป็นตัวแทน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามเด็กเล่น ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ พล.ท.สุรสิทธิ์ ถาวร (ที่ 1 จากขวา) ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย และนางเพ็ญลักษณ์ ปฏิมาประกร (ที่ 2 จากซ้าย) อดีตนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
ซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเงินจำนวน  6,973,638 บาทในการก่อสร้าง เพื่อให้กำลังพล บุตรหลาน และครอบครัวของศูนย์รักษาความปลอดภัยได้ใช้ออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นหนึ่งหนทางให้เยาวชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด ณ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพฯ